close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKÓŁ W POLSCE DZIECI OBYWATELI POLSKICH POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY I CUDZOZIEMCÓW

 • Podstawa prawna przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców

  Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://www.men.gov.pl/;  w zakładce Prawo oświatowe - opinie i stanowisko MEN) zostało opublikowane stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców.

  Zgodnie z tym stanowiskiem do odpowiednich klas publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę (klasę, etap edukacji) za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, na podstawie świadectwa wystawionego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce. Świadectwo wydane przez szkołę za granicą nie musi być zatem nostryfikowane.

  Obowiązek przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły (klasy) ukończonej za granicą dotyczy również cudzoziemca, który zamierza podjąć naukę w szkole publicznej w Polsce. Również i w tym przypadku nie ma konieczności przedstawiania nostryfikowanego świadectwa, chyba że cudzoziemiec wystąpił o nią z własnej woli i posiada już nostryfikowany dokument.

  WIĘCEJ

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: