close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TŁUMACZENIA I POŚWIADCZENIA TŁUMACZEŃ

 • Konsul RP w Reykjaviku dokonuje tłumaczeń z języka islandzkiego na język polski wybranych dokumentów powtarzalnych, w szczególności:

  1. aktów stanu cywilnego;
  2. praw jazdy;
  3. dowodów rejestracyjnych pojazdu.

   

  Ambasada RP w Reykjaviku nie wykonuje tłumaczeń dokumentów z języka polskiego na język obcy.

   

  Konsul poświadcza zgodność tłumaczeń dokumentów z języka islandzkiego na język polski. Konsul poświadcza tłumaczenia sporządzone rzetelnie i w sposób czytelny. Do poświadczenia zgodności tłumaczenia nie jest wymagane jego sporządzenie przez tłumacza przysięgłego lub zawodowego. Nie jest wymagane wcześniejsze poświadczenie tłumaczenia w sądzie.

   

  Opłata za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia zgodnie z Tabelą Opłat Konsularnych (opłata pobierana jest z góry, w gotówce w kasie urzędu).

   

  W celu umówienia wizyty należy skorzystać z systemu e-Konsulat i wybrać rodzaj sprawy "prawna".

   

  Czas trwania procedury jest uzależniony od ilości przedstawionych dokumentów/stron.

   

  Ważne:

  • Tłumaczenia poświadczone przez konsula, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Polsce, nie wymagają dalszego uwierzytelnienia.
  • Tłumaczenia opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych w Polsce, przeznaczone do obrotu prawnego w Islandii, wymagają uwierzytelnienia za pomocą pieczęci apostille wydawanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie – link do strony MSZ z Apostille.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: