close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA LUB ZNISZCZENIE PASZPORTU

 • Utrata lub zniszczenie dokumentu paszportowego

   

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

  Organ ten (za granicą - konsul) po przyjęciu zawiadomienia, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego - wprowadza do ewidencji paszportowej informację, że dokument ten utracił ważność.

   

   

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała. Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować dla tej osoby poważne konsekwencje i utrudnienia.

   

   

  Utrata / zniszczenie dokumentu paszportowego - powrót do miejsca pobytu  stałego

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

  - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski są dostępne w Ambasadzie).

  - Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, spełniającą wymagania fotografii paszportowej.

  - Opłatę zgodnie z Taryfą Opłat Konsularnych - w gotówce.

   

  Osoba, której ta sytuacja dotyczy, powinna złożyć zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są dostępne w urzędzie konsularnym oraz w dziale Formularze).

   

   

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: