close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBOWIĄZEK WYMIANY PASZPORTU

 • Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego

   

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym:

   

  • nazwiska,
  • imienia/imion,
  • daty i miejsca urodzenia,
  • płci,
  • numeru PESEL),

  osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni.

   

  Występując o wymianę dokumentu paszportowego, którego termin ważności jeszcze nie upłynął, za każdy pełny rok, jaki pozostał, do jego upływu, otrzymają Państwo 10% zniżki od ceny nowego paszportu (lub 20% w przypadku paszportów 5-letnich).

   

  UWAGA! Jeżeli pomimo zaistnienia powyższych przesłanek nie dokonają Państwo wymiany paszportu, po upływie 4 miesięcy paszport straci ważność. Nie tylko nie będą mogli państwo na podstawie takiego paszportu podróżować, ale także w przypadku braku ważnego dowodu osobistego nie załatwią Państwo w Ambasadzie żadnej innej sprawy poza złożeniem wniosku o nowy paszport (np. nie złożą Państwo wniosku o paszport dla dziecka ani wniosku o wydanie jakiegokolwiek zaświadczenia). Przepadnie również ewentualna zniżka na nowy paszport za niewykorzystane lata ważności starego paszportu. Opłaca się zatem wymienić paszport w terminie!

  Tagi: paszport

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: