close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NUMER PESEL

 • Numer PESEL

   

  • W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Uwaga: Nie ma możliwości wydania paszportu (biometrycznego) bez numeru PESEL.
  • Nadanie numeru PESEL za pośrednictwem Ambasady RP w Reykjaviku możliwe jest wyłącznie w ramach ubiegania się o wydanie dokumentu paszportowego. Nie wiąże się ona natomiast z żadnymi dodatkowymi kosztami (w stosunku do kosztu paszportu).
  • Osoba zainteresowana składa w tym celu: odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia i odpowiednio - odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa.
  • Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia.
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się:
  1. wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL,
  2. przyjęcie przez konsula odpisów zagranicznych aktów stanu cywilnego do sprawy wydania  paszportu  tymczasowego.
  • Możliwość wydania przez konsula paszportu tymczasowego bez numeru PESEL w przypadku dzieci nowonarodzonych za granicą – stanowi dla ich rodziców udogodnienie w sytuacjach, kiedy posiadanie dokumentu tożsamości dziecka jest pilnie wymagane lub wskazane. Jednakże zaleca się, aby rodzice bez zwłoki podjęli działania mające na celu wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia dziecka (tzw. umiejscowienie aktu urodzenia), co umożliwi uzyskanie odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka, niezbędnego w sprawie o  wystąpienie przez konsula o nadanie  numeru PESEL (do sprawy wydania paszportu).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: