close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Paszporty - FAQ (najczęściej zadawane pytania)

   

   

  1. Jaki jest okres ważności paszportu?

   

  Paszport   wydany  osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

   

   

  2. Jak długo będę czekał(a) na nowy paszport?

   

  Dla paszportów biometrycznych średni czas oczekiwania to ok. 2 miesięcy od złożenia wniosku.

   

  Paszporty tymczasowe po złożeniu wniosku wydawane są od ręki bez dodatkowej opłaty.

   

   

  3. Pilnie potrzebuję paszportu - czy mogę ubiegać się o paszport tymczasowy?

   

  Będzie to zależało od okoliczności, ponieważ paszporty tymczasowe wydaje się tylko w kilku ściśle określonych sytuacjach. Co do zasady, należy się ubiegać o paszport biometryczny.

   

  Jednak przepisy dopuszczają możliwość złożenia równolegle z wnioskiem o paszport biometryczny (5- lub 10-letni) wniosku o paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport biometryczny. Należy wówczas złożyć dwa odrębne wnioski (będą więc potrzebne 2 zdjęcia), a łączna opłata za oba paszporty wyniesie 15125 ISK.

   

   

  4. Chciał(a)bym złożyć wniosek o paszport. Co muszę zrobić?

   

  Po pierwsze - należy umówić się w Ambasadzie na wizytę paszportową przy pomocy serwisu e-Konsulat.

   

  Po drugie - przed samą wizytą należy upewnić się, że posiadamy wszystkie potrzebne dokumenty smiley

   

  Zalecamy składanie wniosku o nowy paszport z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego.

   

   

  5. Co będzie potrzebne przy składaniu wniosku dla niepełnoletniego dziecka?

   

  Przede wszystkim - o ile nie nastąpiło ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich któregoś z rodziców - będzie potrzebna pisemna zgoda obojga rodziców. W tym celu będzie konieczne osobiste stawienie się w Ambasadzie obojga rodziców lub jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez uprawniony organ (konsula, Syslumaura lub notariusza).

   

  Ponadto jeżeli małoletni ma skończone 5 lat, również musi być obecny przy składaniu wniosku paszportowego.

   

  Listę dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku dla dziecka znajdą Państwo w sekcji "Złożenie wniosku - małoletni".

   

  6. Czy wniosek o paszport trzeba złożyć osobiście? Czy możliwe jest złożenie wniosku drogą korespondencyjną? 

   

  Tak. Z uwagi na konieczność pobrania przy składaniu wniosku danych biometrycznych (m.in. weryfikacja rzeczywistego wizerunku ze zdjęciem, odciski palców), przepisy wymagają osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosku.

   

  Od tej zasady istnieją tylko 2 wyjątki:

  - Dziecko, które nie ukończyło 5. roku życia, nie musi być obecne podczas składania wniosku przez rodziców;

  - W nadzwyczajnych sytuacjach, konsul może odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa w przypadku wniosków o pierwszy tymczasowy paszport dla dziecka.

   

   

  7. Czy paszport trzeba odebrać osobiście? Czy trzeba umawiać się na wizytę w celu odebrania paszportu?

   

  Co do zasady:

  - osoby pełnoletnie odbierają paszport osobiście;

  - paszport osoby małoletniej odbiera jeden z rodziców (należy pamiętać o tym, by rodzic miał przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty).

   

  Odbierając nowy paszport należy zabrać ze sobą dotychczas posiadany paszport w celu jego wycofania z obiegu - nawet jeśli upłynął już wskazany w tym paszporcie termin ważności!

   

  wyjątkowych sytuacjach konsul może wydać zgodę na odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu (wzór wniosku znajdą Państwo w sekcji "Formularze").

   

  Na koniec dobra wiadomość: Po odbiór nowego paszportu nie trzeba umawiać się na odrębną wizytę. Może się jednak zdarzyć, że będą Państwo musieli chwilę poczekać, ponieważ paszporty wydajemy w przerwach pomiędzy przyjmowaniem nowych wniosków. 

   

  8. Jak mogę sprawdzić, czy mój paszport jest już gotowy do odbioru?

   

  Paszporty biometryczne:

  Podczas składania wniosku w Ambasadzie otrzymają Państwo "Potwierdzenie złożenia wniosku". Na tym potwierdzeniu, pod kodem kreskowym znajduje się ciąg cyfr. Ciąg ten należy wpisać na stronie internetowej www.paszporty.msw.gov.pl aby zobaczyć aktualny status paszportu. Gdy status zmieni się na "Gotowy do odbioru", zapraszamy do Ambasady po odbiór dokumentu.

   

  Paszporty tymczasowe:

  Paszport tymczasowy będzie gotowy do odbioru po okresie wskazanym przez pracownika Ambasady przy składaniu wniosku.

   

   

  9. Mój paszport stracił ważność. Czy mogę przylecieć na Islandię/polecieć do Polski na dowodzie osobostym?

   

   

  Zarówno Polska, jak i Islandia znajdują się w strefie Schengen, a to oznacza, że co do zasady w bezpośrednim ruchu osobowym pomiędzy tymi dwoma krajami nie ma kontroli paszportowych. Jednak każdorazowo sugerujemy zapoznanie się z regulaminem przewoźnika (linii lotniczych), z którego usług będą Państwo korzystali, ponieważ niektóre linie lotnicze wprowadzają swoje wewnętrzne zasady dotyczące dokumentów podróży (mają do tego prawo, ponieważ to one biorą za swoich pasażerów odpowiedzialność).

   

   

  Zalecamy szczególną uwagę przy lotach niebezpośrednich przez kraje nienależące do strefy Schengen (np. Wielką Brytanię).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: