close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • FORMALNOŚCI PRZED POWROTEM

 •  

  Formalności przed powrotem do Polski

   

   

  Osoba, która zdecyduje się opuścić Islandię na stałe musi pamiętać o spełnieniu pewnych ważnych formalności. Dobre przygotowanie do powrotu z Islandii pozwoli nam uniknąć wielu kłopotów. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych spraw, które należy załatwić przed powrotem do kraju. Nie wyczerpuje ona oczywiście wszystkich formalności związanych z wyjazdem. Liczba i rodzaj spraw zależy od specyficznej sytuacji określonej osoby. Pokazuje ona jednak, że przygotowania do wyjazdu mogą zająć wiele czasu.


  1. SPRAWY PRACOWNICZE


  Decydując się na  powrót do kraju, powinniśmy przede wszystkim uregulować nasze sprawy służbowe. Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać nam odpowiednie dokumenty, potwierdzające nasze zatrudnienie.

   

  Warto również poprosić o referencje, które mogą być pomocne w znalezieniu pracy w Polsce. Pamiętajmy, że wystawienie referencji nie jest obowiązkiem dotychczasowego pracodawcy, dlatego ważne jest rozstanie się z nim w dobrej atmosferze. 

   

  Należy pamiętać, iż islandzkie prawo nie przewiduje wydawania świadectw pracy w

  rozumieniu przepisów prawa polskiego. 

   

  W trakcie pracy w Islandii powinniśmy zatem gromadzić inne dokumenty, dotyczące naszego zatrudnienia, takie jak umowa o pracę czy tzw.  paski wynagrodzenia (launaseðill).

  Warto również postarać się o formularz E 301, który potwierdza nasze zatrudnienie poprzez dokładne określenie czasu przepracowanego za granicą oraz okresów składkowych.

   

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty mogą okazać się pomocne przy naliczaniu naszej przyszłej emerytury lub renty, okresów składkowych czy wysokości wynagrodzenia.

   

  Osoby, które pobierają za granicą zasiłek dla bezrobotnych i zależy im na jego transferze do Polski, powinny postarać się o wydanie formularza E 303. Należy również pamiętać o wspomnianym formularzu E301, który jest niezbędny do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych.

   

  Z wnioskiem o wydanie formularzy należy wystąpić do islandzkiego Urzędu  Pracy (Vinnumálastofnun)  -  http://www.vinnumalastofnun.is/

     2. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE


  Przed wyjazdem z Islandii należy uzyskać formularz  E104  będący zaświadczeniem o przebytych okresach ubezpieczenia. Jest on wydawany w celach sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania. Występuje o niego osoba, która zamierza przystąpić do systemu innego państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo uzależnia nabycie prawa do świadczeń od przebycia odpowiedniego okresu ubezpieczenia.

   

  O formularz E104 można starać się w islandzkim Zakładzie Ubezpieczeń (Tryggingastofnun) - http://www.tr.is/

   

   

  Osoby, uprawnione do świadczeń emerytalnych lub rentowych, zainteresowane ich transferem do Polski, powinny skontaktować się ze swoim funduszem emerytalnym oraz z Zakładem Ubezpieczeń (Tryggingastofnun).  3. PODATKI


  Powrót do Polski po okresie pobytu i pracy za granicą wiąże się z koniecznością uregulowania naszych spraw z zagranicznym urzędem skarbowym. Jeśli opuszczamy kraj dotychczasowego pobytu w trakcie trwania roku podatkowego, powinniśmy pamiętać o rozliczeniu podatkowym.

   

  W Islandii rozliczenia podatkowego można dokonać za pośrednictwem Internetu (posiadając odpowiedni kod) lub bezpośrednio w islandzkim Urzędu Podatkowym (Ríkisskattstjóri) - http://www.rsk.is/. W zależności od określonej sytuacji rozliczyć można się tydzień przed wyjazdem lub po zakończeniu całego roku dochodowego.

   

   

  4. FINANSE


  W związku z planowanym powrotem do Polski musimy zastanowić się, co zrobić z naszym kontem bankowym. Nie zawsze trzeba je zamykać. Może się przydać, jeśli mamy otrzymać ekwiwalent za zaległy urlop lub zwrot zapłaconego podatku. Jeśli nie planujemy żadnych tego rodzaju operacji, to jeszcze przed wyjazdem warto takie konto zamknąć. Sposób zamknięcia rachunku jest określony w regulaminie naszego banku lub w podpisanej umowie.

   

  Jeśli zdecydujemy się nie zamykać konta musimy pamiętać, iż po upływie 2 miesięcy od dnia powrotu do Polski właściciel konta  jest obowiązany przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu kwartalne sprawozdania z obrotów i sald na tym koncie, w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego kolejnego kwartału.                         5. MIESZKANIE


  Planując wyjazd z kraju, gdzie do tej pory mieszkaliśmy, należy uporać się z kwestiami mieszkaniowymi. Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić w umowie, na podstawie której wynajmowaliśmy mieszkanie, na jakich warunkach można ją wypowiedzieć. Jeżeli właściciel pobrał od nas depozyt, a w czasie korzystania z mieszkania nie nastąpiła poważna awaria, ani nic nie zostało w nim zniszczone, możemy liczyć na odzyskanie wpłaconych pieniędzy w całości.

   

  W związku z opuszczeniem dotychczasowego miejsca zamieszkania, konieczne jest także uregulowanie wszystkich rachunków. Musimy też zadbać o rozwiązanie umów z firmami, będącymi dostawcami różnych mediów (woda, ogrzewanie, gaz, prąd). Najlepiej w dniu przeprowadzki umówić się z przedstawicielem danej firmy, który spisze stan licznika, aby następnie wystawić i przesłać rachunek końcowy na podany przez nas adres kontaktowy.

  Przed samym wyjazdem należy pamiętać aby wymeldować się w Państwowym Rejestrze (þjóðskrá) - http://www.thjodskra.is/

   


  6. DZIECI


  Jeśli mieszkaliśmy za granicą z dzieckiem, musimy przed wyjazdem zadbać o zdobycie dokumentów, które pozwolą nam zapisać je do polskiej szkoły. Jeśli nie przywieziemy ze sobą świadectw czy też innych zaświadczeń dotyczących np. edukacji w języku polskim, dyrektor szkoły może mieć wątpliwości, do której klasy przyjąć dziecko.

  Ze względu na dobro dziecka, najlepiej byłoby zaplanować przyjazd do Polski w okresie wakacyjnym, aby mieć kilka dni lub tygodni na znalezienie szkoły spełniającej oczekiwania rodziców i ucznia (odległość od miejsca zamieszkania, typ szkoły, np. integracyjna, sportowa, dwujęzyczna). Pozwoli to również na spokojne załatwienie niezbędnych formalności (rozmowa z dyrektorem szkoły, ewentualna nostryfikacja świadectwa wydanego za granicą, czyli uznanie go za równoprawne z krajowym), a także zakup niezbędnych podręczników. Dziecko zaś będzie miało możliwość poznania rówieśników, jeszcze zanim staną się oni kolegami z klasy czy szkoły, a także oswojenia się z językiem polskim.

  Nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby w trakcie roku szkolnego zapisać dziecko do polskiej szkoły. Wiązać się to może jednak z trudnościami adaptacyjnymi, z koniecznością indywidualnego nadrabiania zaległości i wyrównywania różnic programowych. W takiej sytuacji dziecku i rodzicom może pomóc, oprócz wychowawcy klasy, także pedagog lub

  Psycholog zatrudniony w szkole. 

                                                                                                


  Więcej informacji można znaleźć na stronie

  www.powroty.gov.pl

      

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: