close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • FORMULARZE

 •  

  PASZPORTY

   

  1. Wniosek paszportowy
  2. Zgoda rodziców na wydanie paszportu dla dziecka:   DOC   PDF
  3. Wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru paszportu:   DOC   PDF
  4. Zgłoszenie utraty paszportu:    DOC   PDF

  AKTY STANU CYWILNEGO

   

  1. Wniosek o umiejscowienie islandzkiego aktu urodzenia dziecka w polskich księgach stanu cywilnego:   DOC   
  2.  Wniosek o umiejscowienie islandzkiego aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego:   DOC   PDF
  3. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:   DOC   PDF
  4. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym:   PDF (plik edytowalny: zapisz na dysku => uzupełnij => wydrukuj)
  5. Podanie o uznanie wyroku rozwodowego:    DOC   PDF
  6. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa:   PDF (plik edytowalny: zapisz na dysku => uzupełnij => wydrukuj)

   

  SPRAWY OBYWATELSKIE

   

  1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego:   PDF
  2. Wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego:   PDF
  3.  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego:   PDF
  4. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego:   PDF

   

  INNE

   

  1. Oświadczenie o wyborze nazwisk:   DOC   PDF
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewóz zwłok/prochów do Polski:   DOC   PDF
  3. Wniosek o zmianę imienia/nazwiska/nazwiska rodowego:   DOC   PDF        Ankieta:   DOC   PDF

   

  Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonywania wszelkich czynności konsularnych opisanych powyższymi formularzami można znaleźć w poszczególnych zakładkach informacji konsularnych tego serwisu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w opisach danych czynności konsularnych.

  Istnieje możliwość korespondencyjnej realizacji niektórych z powyższych czynności konsularnych.

   W przypadku chęci zrealizowania czynności konsularnej korespondencyjnie należy zgłosić się do urzędu drogą mailową na adres: reykjavik.info@msz.gov.pl  z wnioskiem i odpowiednim uzasadnieniem przyczyn niemożności osobistego stawiennictwa w urzędzie. Zwrotnie zostanie przesłana decyzja wraz z informacją dotyczącą procedury realizacji konkretnej czynności.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: