close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZAKRES OPIEKI KONSULARNEJ

 • Każdy obywatel Polski przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie itp.) może zwrócić się do Konsulatu z prośbą o pomoc konsularną. W tym celu Konsulat Generalny RP w Reykjaviku ma czynny całodobowy nr telefonu:

  tel. 00354 520 50 50, fax 00354 511 11 20

  Konsul może podjąć interwencję po uzyskaniu informacji o zaistniałym zdarzeniu.
  Konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa.

  Uwaga: po godzinach urzędowania pod w/w numerem telefonu nie udziela się żadnych standardowych informacji.


  Co może dla polskiego turysty uczynić konsul?

  Jeżeli zostanie zgubiony paszport lub inne dokumenty zostaną skradzione, konsul sprawdzi tożsamość poszkodowanej osoby i wystawi paszport tymczasowy na powrót do Polski (niezbędne jest w tym celu osobiste stawiennictwo w urzędzie).

  W przypadku utraty pieniędzy:

  • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
  • wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą przez rodzinę lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  • w skrajnych przypadkach może pożyczyć drobną kwotę pieniędzy na powrót do Polski po uprzednim podpisaniu zobowiązania do jej zwrotu.

  Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może:

  • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania,
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury postępowania przygotowawczego, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia członków najbliższej rodziny w Polsce.

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

  • prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników
  • płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych, kosztów sądowych i adwokackich oraz kosztów leczenia
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • załatwiać zakwaterowanie lub uzyskiwać zgodę na pobyt
  • podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

  Bezpieczeństwo oraz zachowanie zdrowia i życia turystów zależą w największym stopniu od nich samych, od ich zdrowego rozsądku, przewidywania i zapobiegliwości.

  Za czynności konsularne pobierane są opłaty według obowiązujących stawek regulowanych Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych

  Tagi: opieka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: