close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 sierpnia 2018

  Konsul RP udziela pomocy w granicach określonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz z poszanowaniem przepisów kraju urzędowania.

  Sporządzamy dla Państwa ten wpis, ponieważ wielu polskich obywateli jest przekonanych, że konsul rozwiąże każdy ich problem i rozwieje każdą wątpliwość, a numer telefonu Ambasady w Reykjaviku jest infolinią, gdzie można otrzymać odpowiedź na każde nurtujące polskiego obywatela pytanie.

   


  Próśb i pytań do konsula, w obszarach, które nie są jego kompetencją, każdego roku jest coraz więcej. Dla przykładu - zdarzają się pytania o warunki uzyskania wizy amerykańskiej i prośby o umówienie wizyty w ambasadzie (amerykańskiej?). Stąd też uprzejmie informujemy, że Ambasada RP w Reykjaviku nie udziela informacji o amerykańskich przepisach wizowo-migracyjnych, właściwym urzędem w tej sprawie jest Ambasada Stanów Zjednoczonych w Reykjaviku. Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku innych państw, zarówno posiadających przedstawicielstwa dyplomatyczne na Islandii, jak i mających je w innych krajach. Ogólne informacje o innych państwach i warunkach wjazdu na ich terytorium znajdą Państwo również na prowadzonej przez MSZ stronie Polak Za Granicą.

   

  Obywatele polscy dzwonią również z pytaniami, na większość których odpowiedź znajdą na naszej stronie. Zwracamy również Państwa uwagę na fakt, iż konsul nie jest uprawiony do interpretowania miejscowych przepisów, gdyż nie posiada w tym zakresie odpowiedniego przeszkolenia. Właściwymi instytucjami dla uzyskania wiążących informacji o prawie islandzkim są instytucje islandzkie, których część posiada polskojęzycznych pracowników. Konsul nie pośredniczy w kontaktach z tymi instytucjami oraz nie załatwia za polskich obywateli ich spraw, lecz w przypadku naruszenia przysługujących polskim obywatelom praw, podejmuje u miejscowych władz interwencję. Ponadto, w związku z brakiem islandzkiej ambasady w Warszawie, informujemy, że Ambasada Islandii w Berlinie jest akredytowana również na Polskę i można do niej kierować zapytania dotyczące islandzkich przepisów i uregulowań.

   


  Uprzejmie informujemy, że konsul RP udziela pomocy w granicach określonych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1545, z późn. zm.) oraz z poszanowaniem przepisów kraju urzędowania. Każdy obywatel polski przebywający na Islandii, który znalazł się w nagłej sytuacji losowej (utrata dokumentów, kradzież, wypadek, nagłe zachorowanie, zgon członka rodziny itp.) może zwrócić się do konsula z prośbą o pomoc. Należy jednak mieć na uwadze, że jego uprawnienia są ograniczone, a swoje funkcje może wykonywać jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: