close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

 • Zaświadczenie o niekaralności

   

  Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. nr 50 poz. 580) każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w rejestrze.

   

   

  Od 1 stycznia 2016 r. Ambasada nie pośredniczy w uzyskiwaniu w/w informacji (zaświadczenia).

   

   

  Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać:

   

  - samodzielnie, przy okazji pobytu w Polsce w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego działających przy sądach okręgowych,

  - drogą korespondencyjną,

  - drogą elektroniczną,

  - przez pełnomocnika.

   

  Szczegółowe informacje na temat procedury uzyskiwania zaświadczenia o niekaralności znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można tam również znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

   

  Mimo że procedura uzyskania zaświadczenie odbywa się teraz z pominięciem Ambasady, dla Państwa wygody w sekcji 'Fomularze do pobrania' pozostawiliśmy stosowny formularz zapytania.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: