close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PIERWSZY PASZPORT DLA DZIECKA

 • Paszporty tymczasowe wydawane małoletnim do ukończenia przez nich pierwszego roku życia

   

  Przepisy paszportowe dopuszczają, w sytuacjach szczególnych, możliwość wydania paszportu tymczasowego:

   

  -- Bez nadanego numeru PESEL;

  -- Na podstawie islandzkiego aktu urodzenia (zalecany odpis na tzw. druku wielojęzycznym, zwłaszcza jeżeli planują Państwo wykorzystanie tego samego odpisu do umiejscowienia);

   

  Paszporty takie wydawane są z reguły z 12-miesięcznym okresem ważności.

   

  Rodzice dziecka składający wniosek o wydanie tego rodzaju paszportu tymczasowego biorą na siebie obowiązek samodzielnego dokonania wpisu islandzkiego aktu urodzenia dziecka do polskich akt stanu cywilnego (jeśli dziecko nie posiada jeszcze takiego dokumentu) i uzyskania odpisu aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego w kraju.

   

   

  Aby uzyskać dla swojego dziecka pierwszy paszport tymczasowy rodzice:

   

  1. Stawiają się oboje w Ambasadzie (dziecko nie musi być obecne!) i okazują swoje ważne polskie dokumenty tożsamości (paszporty lub dowody osobiste). Dopuszcza się również złożenie wniosku przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez notariusza, Sýslumaðura, konsula lub wojewodę).
  2. Wypełniają wniosek o wydanie paszportu tymczasowego (wnioski dostępne są w Ambasadzie);
  3. Składają kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, spełniającą wymogi zdjęcia do paszportu (wymogi te stosuje się również w stosunku do dzieci do 5-go roku życia);
  4. Przedstawiają islandzki akt urodzenia (na druku wielojęzycznym!);
  5. Uiszczają opłatę konsularną w gotówce w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat Konsularnych (obecnie 3630,- ISK);

   

  Wyrobienie paszportu tymczasowego w Ambasadzie RP w Reykjaviku trwa zazwyczaj ok. 2 tygodni.

   

   

  W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydania pierwszego paszportu tymczasowego bez osobistego stawiennictwa osoby wnioskującej o wydanie paszportu. Osoby zainteresowane otrzymaniem pierwszego paszportu tymczasowego dla dziecka drogą korespondencyjną proszone są o nawiązanie bezpośredniego kontaktu (pocztą elektroniczną na adres reykjavik.info@msz.gov.pl lub tradycyjną na adres: Þórunnartun 2, 105 Reykjavik) z Ambasadą RP w Reykjaviku. W wysyłanym liście należy podać dane osobowe rodziców i dziecka, adres korespondencyjny oraz numer telefonu jednego z rodziców. Kontakt ten należy nawiązać z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną podróżą z dzieckiem do kraju.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: