close

  • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

     

  • KOMUNIKATY KONSULARNE

  • Na tej stronie Ambasada umieszcza informacje w formie komunikatów dotyczące najważniejszych wydarzeń, np. zdarzeń incydentalnych lub zmian przepisów prawa polskiego.

    7 kwietnia 2011